Gestió de trucades de teleassistència

SSCG0111 Gestió de trucades de teleassistència

Rebre, emetre i gestionar les trucades per a prestar el servei de teleassistència.

Inici 07-04-2022

Certificado Parcial Acumulable

  Horari: 15:15  a  20:15 de dilluns a divendresMF1425_2: Manejar les eines, tècniques i habilitats per prestar el servei de teleassistència: 26/05/2022 al 22/06/2022

Les classes es realitzen en AULA VIRTUAL (Connectivitat sincronitzada) i 4 sessions presencials obligatòries (exàmens finals)

Tota la formació és 100% en català.

Inici 30-05-2022

  Horari: 09:00  a  14:00 de dilluns a divendres

 

MF1423_2: Atendre i gestionar les trucades d’entrada del servei de teleassistència: 30/05/2022 al 23/06/2022
MF1424_2: Emetre i gestionar les trucades de sortida del servei de teleassistència: 27/06/2022 al 12/07/2022
MF1425_2: Manejar les eines, tècniques i habilitats per prestar el servei de teleassistència: 13/07/2022 al 06/09/2022

Les classes es realitzen en AULA VIRTUAL (Connectivitat sincronitzada) i 4 sessions presencials obligatòries (exàmens finals)

Tota la formació és 100% en català.

Inici 28-06-2022

 Horari: 15:15  a  20:15 de dilluns a divendres

 

MF1423_2: Atendre i gestionar les trucades d’entrada del servei de teleassistència: 28-06-2022 al 21-07-2022
MF1424_2: Emetre i gestionar les trucades de sortida del servei de teleassistència: 22-07-2022 al 07-09-2022
MF1425_2: Manejar les eines, tècniques i habilitats per prestar el servei de teleassistència: 08-09-2022 al 30-09-2022

Les classes es realitzen en AULA VIRTUAL (Connectivitat sincronitzada) i 4 sessions presencials obligatòries (exàmens finals)

Tota la formació és 100% en català.

 

Descripció

Denominació: Gestió de trucades de teleassistència
Codi: SSCG0111
Familia Professional: Serveis socioculturals i a la comunitat
Nivell de qualificació professional: 2

 

Competència general

Rebre, emetre i gestionar les trucades per prestar el servei de teleassistència mitjançant les eines telemàtiques, tècniques d’atenció telefònica i habilitats psicosocials i de treball en equip, per donar resposta a les necessitats i demandes dels usuaris i mobilitzar els recursos necessaris si convé, garantint en tot moment la qualitat del servei, el tracte personalitzat i la confidencialitat de la informació.

Entorn professional

Desenvolupa l’activitat professional en l’àmbit públic i privat, per compte d’altri, en qualsevol organització que disposi de centre d’atenció per prestar serveis de teleassistència sota la supervisió del professional competent de nivell superior. En el desenvolupament de l’activitat professional s’apliquen els principis d’accessibilitat universal d’acord amb la legislació vigent.

Documentació necessària i requisits:

  • DNI o NIE (vigent)
  • Curriculum vitae actualitzat- Detallar l’experiència en el curs que vols participar
  • Full d’inscripció a l’oficina del SOC actualitzada (DARDO)
  • Titulació per a Nivell 2: Educació secundària obligatòria,FP1 (Grau Mitjà), Prova d’accés per a majors de  25 o 45 anys o prova d’accés de grau mitjà o Proves de competències claus N-2 a realitzar en el nostre centre.

CORRESPONDENCIA CON EL CATALOGO MODULAR DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Relación de módulos formativos (MF) y de unidades formativas (UF)

Tabla unidades formativas de Atención Sociosanitaria